неделя, 6 септември 2009 г.

Много хубава инициатива


От няколко месеца една фирма и няколко граждански сдружения са се заели с новаторската инициатива да докажат, че многобройните хижи из нашите планини може да функционират на множество нива, да изглеждат различно, да се развиват по-ефективно и устойчиво. Да са носители на послания.

Построена през осемдесетте години, хижа Ехо в Централен Балкан е избрана за модел за развитие в тази посока от сдружение "За Ехо". Инициативата е на планинари, планински водачи, природозащитници и приятели на хижа Ехо. На мястото от тази година се изгражда система за управление на отпадъците, която не замърсява и не натоварва ресурсите на планината. Енергийната ефективност чрез възобновяеми енергийни източници е от основните цели на сдружението. На покрива вече има слънчеви панели, които тепърва ще се множат. Хижата ще се използва и за срещи, семинари и програми за популяризиране на устойчиви туристически практики в планината.

събота, 5 септември 2009 г.

вторник, 1 септември 2009 г.